top of page

Boru Hattı Ve Boru İmalat Sanayii

Boru hatları ve boru hatları insan sağlığı için hayati bir role sahip olup, aynı zamanda tüm ülkeler için stratejik öneme sahiptir. Boru hatları, ham petrol, rafine petrol, doğal gaz, biyoyakıtlar ve diğer yakıtların taşınması, temiz su, sıcak su, buhar taşımacılığı ve sulama için inşa edilir. Bu sıvı ve gaz maddeler insan yaşamının devamı, ekonomik büyüme, endüstriyel üretim, inşaat, altyapı, tarım ve enerji güvenliği için gereklidir.


Bugün 120 ülkede yaklaşık 4.000.000 km boru hattı mevcuttur ve bunun yarısını petrol ve gaz boru hatları oluşturmaktadır. Artan enerji tüketimi ve ülkelerin enerji kaynaklarını güvence altına almaya yönelik enerji politikaları nedeniyle petrol ve doğal gaz boru hattı inşaatlarında muazzam bir büyüme var. Nüfus artışı, kişi başına düşen su tüketimi ve kentleşmeye bağlı olarak artan su, kazık ve inşaat borusu talebi de söz konusudur. Bu büyük boru hatları ve birçok çelik yapı, uzunlamasına veya spiral kaynaklı çelik borular vasıtasıyla inşa edilmektedir.


Uzun bir boru hattı projesinin toplam inşaat süresi, esas olarak boru tedarik süresi ve ayrıca boru döşeme süresi tarafından belirlenir. Boru tedarik süresi, boru fabrikasının boru üretim hızına bağlıdır. Boru fabrikasının kapasitesi ve hızı, doğrudan çelik levha hareket hızı ve kaynak hızı ile ilgilidir. Büyük projelerde boru hattı yapım süresini kısaltmak için toplam uzunluk kapasite ve lokasyonlarına göre 2, 3 veya daha fazla boru tedarikçisine paylaştırılmıştır. Böylece birden fazla boru fabrikası boru üretip boru döşeme adımları için şantiyeye teslim ediyor. Yüksek kaliteli ve hatasız boru üretimi, özellikle katı kalite gereklilikleri ve kısıtlı proje zamanlaması olan petrol ve gaz boru hatları projelerinde çok önemlidir. Boru veya boru hattının kalitesi, hammadde, boru üretim aşamalarındaki kalitenin sonucudur; bükme, kaynaklama, kesme, pahlama, kaplama ve ayrıca boru döşeme adımları; derz kaynağı, test, yalıtım, toprak dolgusu ve bozulan alanın restorasyonu. Toplam kalite üzerinde büyük etkisi olan en kritik adımlar boru fabrikasyon kaynakları ve boru birleştirme kaynaklarıdır.


Tozaltı ark kaynağı, uzunlamasına veya spiral kaynaklı borular üretmek için kullanılan ana kaynak işlemidir. Tandem tozaltı kaynak uygulamasında borunun kullanımına, çelik cinsine, borunun levha kalınlığına ve çapına bağlı olarak iç kaynak ve dış kaynak bir veya çok telle yapılır. Tozaltı kaynak tozlarının kaynak özellikleri ve davranışları, yüksek üretim hattı hızlarında, yüksek parametrelerde, kaliteli ve hatasız kaynak elde etmek için son derece önemlidir. Mekanik özellikler, darbe dayanımı, çatlama direnci, korozyon direnci, gaz geçirimsizliği boru ve kaynak birleştirmesinden temel gereksinimlerdir. İç ve dış kaynak dikişi profillerinin kaynak birleşim yerinde iyi mekanik özelliklere sahip olması, boya ve kaplama kalınlığının homojen olması diğer önemli kriterlerdir. Uygun kaynak tozu,


Boru birleştirme kaynağı saha şartlarından dolayı zor bir iştir. Genellikle boru hatları elektriğin olmadığı, soğuk ve rüzgarlı, zeminin eğimli ve ıslak olabileceği, oluk açmanın her zaman içeride durmak için yeterince iyi olmadığı kırsal bölgelerden geçer, bu nedenle bu tür yerlerde birleştirme, montaj ve kaynak konumlandırma gerçekten zordur. Kaynak işinin hatasız yapılması gerekmektedir aksi takdirde arızalı borunun kesilmesi, hazırlanıp tekrar monte edilmesi proje için büyük bir zaman kaybıdır. Bu sebeplerden dolayı deneyimli proje yöneticileri ve boru kaynakçıları, kaynak sarf malzemeleri ve kaynak makineleri/jeneratörlerinin performanslarına dikkat etmektedirler. Yüksek penetrasyon, boruların yan duvarlarını ıslatma ve iyi harmanlama, alttan kesmesiz düzgün kaynak profili, düşük sıçrama ve kolay pozisyon kaynağı, yüksek mekanik özellikler,


Rastahl olarak müşteri odaklı ürün geliştirme yöntemi, boru imalat ve boru hattı endüstrilerine güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler tedarik etmede temel role sahiptir. Tozaltı kaynak tozları ve telleri, boru fabrikasının üretim test sonuçlarına göre ve farklı boru üretimindeki detaylı kalite beklentileri anlaşılarak geliştirilmiştir. Birleştirme kaynağında kullanılan Özel Boru kaynağı selülozik elektrotlar, bazik elektrotlar, yüksek çekme dayanımlı çelik elektrotlar, gazaltı kaynak telleri ve özlü teller çeşitli boru hattı şantiyelerinde kaynak makineleri ile birlikte test edilmekte ve geliştirilmektedir. Kaynak sarf malzemeleri ve kaynak makinelerinin kaynak performansının yanı sıra, yüksek veya düşük hava sıcaklığına dayanabilmesi için zorlu saha koşullarına göre ambalaj ve koruma sınıfı da iyileştirilmiştir, yağmur, rüzgar, kum, toprak ve çamur. Ayrıca karbon elektrot, elektrot kurutma fırını, kesme ve taşlama taşları gibi yardımcı ürünler de kaynakçının birleştirme hazırlama ve kaynak işini hatasız, kolay ve hızlı yapabilmesi için tasarlanmış ve üretilmiştir. Ark ve ergimiş kaynak banyosunun net bir şekilde görülmesini sağlayan solarmatik kararan kaynak başlıkları ile gerekli kaynak kalitesi elde edilebilir. Bunların yanı sıra boru hattı kaynağı sırasında zor kaynak pozisyonlarında kaynakçıyı korumak için kaynakçı eldiveni, önlük ve diğer giysiler özenle üretilmektedir. Ark ve ergimiş kaynak banyosunun net bir şekilde görülmesini sağlayan solarmatik kararan kaynak başlıkları ile gerekli kaynak kalitesi elde edilebilir. Bunların yanı sıra boru hattı kaynağı sırasında zor kaynak pozisyonlarında kaynakçıyı korumak için kaynakçı eldiveni, önlük ve diğer giysiler özenle üretilmektedir. Ark ve ergimiş kaynak banyosunun net bir şekilde görülmesini sağlayan solarmatik kararan kaynak başlıkları ile gerekli kaynak kalitesi elde edilebilir. Bunların yanı sıra boru hattı kaynağı sırasında zor kaynak pozisyonlarında kaynakçıyı korumak için kaynakçı eldiveni, önlük ve diğer giysiler özenle üretilmektedir.

Rastahl, uzun yıllardır yüksek performanslı kaynak sarf malzemeleri, kaynak makineleri, yardımcı ve güvenlik ürünleri tedarik ederek hem boru imalatı hem de boru döşeme sektörlerine hizmet vermektedir.


bottom of page