top of page

Ağırlık Hesaplama Tablosu

1. Altı Köşe Çelik Malzemeler:
image.png

Altı köşe bir çubuğun ağırlığını hesaplarken şu formülü kullanabiliriz:

Ağırlık=                                 Yoğunluk

Burada a altı köşenin kenar uzunluğunu, ℎ  yüksekliği ve Yoğunluk çeliğin yoğunluğunu temsil eder.

2. Kare Çelik Malzemeler:

Kare şeklindeki bir çubuğun ağırlığını hesaplamak için şu formül kullanılabilir

Ağırlık=  a2 × h ×  Yoğunluk

Burada a altı köşenin kenar uzunluğunu, ℎ  yüksekliği ve Yoğunluk çeliğin yoğunluğunu temsil eder.

3. Lama Çelik Malzemeler:

Lama şeklindeki bir çubuğun ağırlığını hesaplamak için şu formülü kullanabiliriz:

Ağırlık=  a × b x h ×  Yoğunluk

Burada a ve b taban uzunluklarını, h yüksekliği ve Yoğunluk çeliğin yoğunluğunu temsil eder.

4. Yuvarlak (Mil) Çelik Malzemeler:

Yuvarlak bir çubuğun (milin) ağırlığını hesaplamak için şu formülü kullanabiliriz:

Ağırlık= π × r2 × h × Yoğunluk

Burada r yarıçapı, ℎ  yüksekliği ve  ​Yoğunluk çeliğin yoğunluğunu temsil eder.

Bu formüllerle, altı köşe, kare, lama ve yuvarlak (mil) gibi farklı şekillerdeki çelik malzemelerin ağırlıklarını hesaplayabilirsiniz. Yoğunluk, genellikle gram/cm³ veya kg/m³ cinsinden ifade edilir ve doğru sonuçlar alabilmek için doğru yoğunluk değerlerini kullanmanız önemlidir.

bottom of page